كلينيك دندانپزشكي

شل شدن پيچ در پروتزهاي ايمپلنت دنداني

شل شدن پيچ اباتمنت در پروتزهاي ايمپلنت دندان يك عارضه معروف در ايمپلنت ها است. پيچ محافظ روكش دندان مي تواند شل شود كه اين پيچ ها به راحتي قابل تهيه هستند، پس مي توانند دوباره سفت شده يا تعويض شوند. در برابر شل شدن يا شكسته شدن، پيچ اباتمنت مي تواند باعث عارضه هاي جدي ديگري باشد كه شما را مجبور به جداسازي روكش از پيچ كند. در نتيجه روكش هاي سمان شونده متكي بر ايمپلنت احتمال دارد صدمه ديده و خراب شوند.

لق شدن پايه ايمپلنت

بررسي هاي انجام شده نشان مي دهند كه مشكل شل شدن پيچ اباتمنت يا پروتز دندان رايج ترين عوارض ايمپلنت دندان تك واحدي بعد از به وجود آمدن اسئواينتگريشن است. اندازه شل شدن پيچ در روكش هاي متكي بر ايمپلنت تك واحدي در بخش مولر و پره مولر بيشتر بوده است.

در اين بررسي ها معلوم شده كه بيمارها، شل شدن پيچ را به دفعات تجربه كرده اند. شل شدن پيچ اباتمنت در بررسي هاي انجام شده از ۲ تا ۴۵ درصد گزارش شده است. در شل شدن پيچ بين انواع پروتزهاي دنداني تفاوت وجود دارد.

حداكثر ميزان شل شدگي در روكش هاي تك واحدي و بعد از آنها در اوردنچرها مشاهده شده است. قابليت باز كردن رستوريشن، برتري اصلي رستوريشن هاي پيچ شونده است و منجر به آسان شدن معاينه ايمپلنت، معاينه بافت نرم، جرم گيري و هر درمان موردنياز در پروتزها مي گردد. همچنين ترميم هاي آينده راحت تر و با هزينه كمتري انجام مي شود.

لق شدن روكش ايمپلنت

ترميم پرسلن، تغيير رنگ روكش دندان و امكان انجام موارد بهداشتي در رستوريشن هاي پيچ شونده به آساني انجام مي شود. البته براي دسترسي به اين موارد و پيشگيري از مشكلات احتمالي درمان، اتصالات پيچ بايد در مدت كاركرد آنها پايدار باشند. پس از پيچ شدن اباتمنت به درمان ايمپلنت برخي از دندانپزشك ها توصيه مي كنند روكش دندان سمان شود.

اين كار مي تواند زيبايي زيادي را به خاطر در ديد نبودن مسير پيچ باعث شود. همينطور رستوريشن سمان شده را مي توان با هزينه پايين تري توليد كرد. در اين روش پيچ بايد محكم بسته شود چون اگر پيچ شل باشد به راحتي نمي توان به آن دسترسي داشت. در برخي مواقع براي محكم كردن يك پيچ شل شده، نياز به بريدن روكش است. البته استفاده از سمان موقتي مي تواند بيرون آوردن بدون آسيب روكش را آسان تر كند ولي احتمال اين مورد كم است.

منبع : ايمپلنت دندان


برچسب: ايمپلنت دندان, مراحل ايمپلنت دندان, عوارض ايمپلنت دندان, درمان ايمپلنت, جراحي ايمپلنت،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۸ شهريور ۱۳۹۷ساعت: ۰۱:۲۸:۵۶ توسط:ويدا كياني موضوع: ايمپلنت دندان